Iedereen die een boeking bij Puur maakt, verklaart zich automatisch akkoord met onze algemene  voorwaarden.

Het is ten strengste verboden eigen eten en drinken te nuttigen in ons complex.

Er is een rookverbod in het saunacomplex.

Het is verboden in ons complex producten toe te voegen in de whirlpool.

Voor het in gebruik nemen van ons saunacomplex is het verplicht te douchen.

Kinderen dienen steeds onder toezicht te blijven van minstens één volwassene.

Gelieve tijdig ons complex te verlaten, zodat ook de volgende mensen het complex gereinigd en op tijd kunnen betreden. 

De niet gereserveerde tijd zal u ook worden aangerekend aan 20,00€/15min.

De directie kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van goederen of voor ongevallen.

Wanneer schade aangebracht wordt aan ons complex kan u hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Instellingen van de apparatuur worden ook niet door de klanten gewijzigd.

Annulatie voorwaarden: Uw reservatie kan U gratis annuleren tot 24 uur voor de afspraak, latere annulaties zullen worden doorgerekend aan 50% van het gereserveerde arrangement.